top of page

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

Bijgewerkt op 5 juli 2023 om 13:10 uur

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt de site automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer, waardoor ik meer details kan verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kan ik u e-mails sturen over nieuwe diensten, promoties en andere updates.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u onze toestemming?

Als we u om een andere reden vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, vragen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming, of bieden we u de mogelijkheid om dit te weigeren.

Hoe kunnen we uw toestemming intrekken?

Als u na het geven van uw toestemming van gedachten verandert en er niet langer mee instemt dat wij contact met u opnemen of uw gegevens verzamelen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via e-mail:info@tourdessites.be

 

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

We maken geen van uw persoonlijke gegevens bekend, ze zijn en blijven vertrouwelijk. Alleen de beheerders van de site hebben toegang tot de gegevens.

 

SECTIE 4 – WIX

De site wordt gehost door Wix, dat het online platform (cloud, e-mailservice, hosting en domein) biedt waarmee we u onze diensten kunnen aanbieden.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Google Analytics. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall. Deze zijn anoniem.

 

ARTIKEL 5 – VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

De hostingdienst (Wix) biedt ons het online platform waarop wij onze diensten kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene applicaties van onze hostingprovider. Het slaat uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste van zijn services.  Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het grootste respect voor de  ter zake geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

ARTIKEL 6 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke minderjarige die onder uw hoede is toe te staan deze website te gebruiken.

 

ARTIKEL 7 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk na plaatsing op de website van kracht. Als we wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, kunt u hier controleren of het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken, als daar reden voor is Dus.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft u rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht om uw gegevens te raadplegen.

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verwerken, kunt u uw recht van inzage uitoefenen, wij zullen u dan een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens geven.

Het recht om uw gegevens te rectificeren.

Het kan voorkomen dat bepaalde gegevens over u niet (meer) kloppen. U kunt altijd vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

Als u van mening bent dat de verwerking van bepaalde gegevens ongepast is, kunt u verzoeken om deze gegevens te verwijderen door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail.

Het recht om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens.

Wij voeren geen enkele gegevensverwerking volledig geautomatiseerd uit, zonder menselijke tussenkomst.

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u: persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via e-mail: info@tourdessites.be

TDS-Logo_NL_Org_Blanc.png
bottom of page